Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG ĐẠI HOC SƯ PHẠM KY THUẬT VĨNH LONG HỘI CHỢ VIỆC LÀM 19.4.2024 19.4 2024'