PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Địa chỉ liên hệ: Số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long

Email: pctsv@vlute.edu.vn

ThS. ĐẶNG HẢI ĐĂNG

Phụ trách phòng

KS. TRẦN CÔNG HẢI

Phó trưởng phòng

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1 ĐẶNG HẢI ĐĂNG PHỤ TRÁCH PHÒNG dangdh@vlute.edu.vn
2 TRẦN CÔNG HẢI P. TRƯỞNG PHÒNG haitc@vlute.edu.vn
3 HUỲNH THỊ THÙY LINH GVQL linhhtt@vlute.edu.vn
4 HUỲNH TẤN BÌNH GVQL binhht@vlute.edu.vn
5 TRẦN VĂN DIỄN GVQL dientv@vlute.edu.vn
6 ĐÀO THỊ TRÚC MAI GVQL maidtt@vlute.edu.vn
7 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ GVQL thunnm@vlute.edu.vn
8 BÙI THỊ KIM YẾN GVQL yenbtk@vlute.edu.vn
9 PHAN QUỐC VƯƠNG GVQL vuongpq@vlute.edu.vn
10 NGUYỄN THỊ MINH ANH GVQL anhntm@vlute.edu.vn