Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THÔNG BÁO (Về việc chào cờ đâu tháng 5/2024) Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể các em sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường về việc chào Cờ đầu tháng 5/2024, cụ thể như sau: Thời gian: Lúc 06 giờ 45 phút, ngày 06/5/2024 (Thứ hai) Địa điểm: Sân cờ, trước Sảnh B, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long Trang phục: Đồng phục lý thuyết, đồng phục thể dục, đồng phục xưởng lịch sự. Đề nghị toàn thể các em sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này!'