Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THÔNG BÁO (Về việc chào cờ đầu tháng) Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể các em sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường về việc chào cờ đầu tháng 4/2024, cụ thể như sau: Thời gian: Lúc 06 giờ 45 phút, ngày 01/04/2024 (Thứ hai) Địa điểm: Sân cờ, trước Sảnh B, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long Trang phục: Đồng phục lý thuyết, đồng phục thể dục, đồng phục xưởng lịch sự. Đề nghị toàn thể các em sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này!'