Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

bởi Phòng Công tác Sinh viên

Chức năng:

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Đảng ủy Trường về:
– Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống của sinh viên;
– Quản lý và đánh giá kết quả học sinh, sinh viên;
– Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ Giáo dục chính trị – tư tưởng
Tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt chính trị trong trường.
Trình Hiệu trưởng phê duyệt các kế hoạch văn hoá, đạo đức, lối sống, các phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm…
2. Công tác thông tin tuyên truyền
Tổ chức chào cờ hàng tháng
Đưa thông tin về hoạt động của HSSV lên website trường
Quản lý hệ thống âm thanh, bảng thông báo phòng
Tổ chức các buổi lễ kỉ niệm, tham gia các buổi mitting
Làm bản tin, quản lý phòng truyền thống của trường
3. Công tác văn hóa, thể dục thể thao
Tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT
Tổ chức giao lưu văn hóa với các trường bạn và địa phương
4. Công tác quản lý HSSV
Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng khảo thí thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh.
Chủ trì tiếp nhận HSSV, quản lý, khai thác hồ sơ HSSV.
Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với HSSV. Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo qui định.
Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng phát bằng tốt nghiệp.
Cấp thẻ SV, bảng tên và các giấy tờ liên quan tới HSSV. Quản lý hộ khẩu tạm trú của HSSV theo qui định…

Liên hệ công tác

SttHọ và tênChức danh/chức vụEmail
1
TS. Phùng Thế Tuấn

Trưởng phòng

tuanpt@vlute.edu.vn
2
KS. Trần Công Hải


Phó phòng

haitc@vlute.edu.vn
3
ThS. Đặng Hải Đăng


Giảng viên


dangdh@vlute.edu.vn
4
CN. Nguyễn Thị Mộng Thu


Giảng viên


thuntm@vlute.edu.vn
5

CN. Huỳnh Thị Thùy Linh


Giảng viên


linhhtt@vlute.edu.vn
6
ThS. Nguyễn Thành Nhân


Giảng viên


nhannt@vlute.edu.vn
7

KS. Huỳnh Tấn Bình


Giảng viên


binhht@vlute.edu.vn
8

KS. Trần Văn Diễn


Giảng viên


dientv@vlute.edu.vn
9

KS. Đào Thị Trúc Mai


Giảng viên


maidtt@vlute.edu.vn