Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SP THÔNG BÁO (Về việc chảo cờ đầu tháng) Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể các em sinh viên đang theo hoc hệ chính quy tại trường về việc chào chào cờ đầu tháng 6/2024, cụ thể như sau: Thời gian: Lúc 06 giờ 45 phút, ngày 03/6/2024 Thứ hai) Địa điểm: Tại sân cờ Trường Đại học SPKT Vĩnh Long Trang phục: Đồng phục lý thuyết, đồng phục thể dục, đồng phục xưong lịch sự. Đề nghị toàn thể các em sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này!'